Jisho

×

Words — 2 found

Noun, Suru verb, No-adjective
1. cautery; cauterization
Details ▸
Wikipedia definition
1. Huyan ZhuoHuyan Zhuo is a fictional character in the Water Margin, ... Read more
Details ▸

Kanji — 1 found

81.81818181818183
7 strokes. Jinmeiyō kanji.
miraculous
Kun: あらた やく
On: シャク
Details ▸