Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
jian4

Spanish

Portuguese

French

40651 Morohashi
2-9-8 SKIP code
1-68-92 JIS X 0212-1990 kuten code
2-91-20 JIS X 0213-2000 kuten code
9373 Unicode hex code