Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
jian3

Spanish

Portuguese

French

35351 Morohashi
1-7-5 SKIP code
1-61-56 JIS X 0212-1990 kuten code
8a43 Unicode hex code