Jisho

×
Noun
1. thanks; gratitudePolite (teineigo) language
Noun
2. manners; etiquettePolite (teineigo) language
Noun
3. bowPolite (teineigo) language
Noun
4. reward; giftPolite (teineigo) language
Noun
5. ceremony; ritualPolite (teineigo) language
Other forms
御礼 【おれい】御礼 【おんれい】

Discussions

to talk about this word.