Jisho

×

Words — 3 found

Wikipedia definition
1. Fan ZhongyanFan Zhongyan (989-1052), born in Wuxian (吳縣), Suzhou (in ... Read more
Details ▸
Wikipedia definition
1. Peter Joseph Fan XueyanBishop Peter Joseph Fan Xueyan (1907-1992?) was a Chinese... Read more
Details ▸
Wikipedia definition
1. Jiang YanJiang Yan(江淹) was a poet and cifu writer in the Southern ... Read more
Details ▸

Kanji — 1 found

100.0
11 strokes.
dip, soak, immerse, stop, linger
Kun: い.れる
On: エン
Details ▸

Names — 2 found

こうえん 【弘淹】
Given name, gender not specified
1. Kouen
しげもりこうえん 【重森弘淹】
Full name
1. Shigemori Kouen