Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
jin1
Korean:
geun

Spanish

Portuguese

French

35008 Morohashi
1-7-2 SKIP code
1-61-20 JIS X 0212-1990 kuten code
1-91-90 JIS X 0213-2000 kuten code
89d4 Unicode hex code