Jisho

×

Speed

Stroke order

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
ge3
Korean:
gae

Spanish

Portuguese

French

2914 Kodansha Kanji Dictionary (Jack Halpern)
31432 Morohashi
5100 New Nelson (John Haig)
3k10.15 The Kanji Dictionary
2-3-9 SKIP code
2-4-9 SKIP code
4410.7 Four corner code
1-72-68 JIS X 0208-1997 kuten code
8462 Unicode hex code