Jisho

×

Speed

Stroke order

Readings

Chinese:
pu4
Korean:
po

Spanish

Portuguese

French

2178 Kodansha Kanji Dictionary (Jack Halpern)
30323 Morohashi
1736 New Japanese English Character Dictionary (Jack Halpern)
4922 New Nelson (John Haig)
3b12.4 The Kanji Dictionary
1-8-7 SKIP code
8362.7 Four corner code
1-71-52 JIS X 0208-1997 kuten code
8216 Unicode hex code