Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
chou4, xiu4

Spanish

Portuguese

French

30120 Morohashi
2-6-6 SKIP code
1-54-68 JIS X 0212-1990 kuten code
81f0 Unicode hex code