Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
cheng1, chen4, cheng4

Spanish

Portuguese

French

25345 Morohashi
1-5-13 SKIP code
1-49-45 JIS X 0212-1990 kuten code
2-83-10 JIS X 0213-2000 kuten code
7a6a Unicode hex code