Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
jing1

Spanish

Portuguese

French

25075 Morohashi
1-5-7 SKIP code
1-49-13 JIS X 0212-1990 kuten code
7a09 Unicode hex code