Jisho

×

17 strokes
Radical:
hand 手 (扌龵)
Parts:
Variants:

Readings

Chinese:
ji2, ji1
Korean:
gyeog

Spanish

Portuguese

French

3607 Kodansha Kanji Dictionary (Jack Halpern)
2518 Kodansha Kanji Learner’s Dictionary, 2nd Edition (Jack Halpern)
12800 Morohashi
2900 New Japanese English Character Dictionary (Jack Halpern)
2287 New Nelson (John Haig)
2-13-4 SKIP code
1-33-3 JIS X 0212-1990 kuten code
1-85-02 JIS X 0213-2000 kuten code
64ca Unicode hex code