Jisho

×

Sentences — 1 found

 • 85403
  • こおり
  • やわ軟らかく
  • なって
  • きた
  • ので
  • アイススケート
  • かい
  • ちゅうし中止
  • せざるをえなかった
  Because the ice became soft, we had to call off the ice-skating party. Tatoeba
  Details ▸