Jisho

×

Sentences — 1 found

 • 88614
  • かのじょ彼女
  • いろじろ色白
  • きんぱつ金髪
  She has fair skin and hair. Tatoeba
  Details ▸