Jisho

×

Names — 6 found

えみる 【彗実流】
Female given name
1. Emiru
えみる 【彗美流】
Female given name
1. Emiru
えり 【彗吏】
Female given name
1. Eri
えり 【彗理】
Female given name
1. Eri
えり 【彗莉】
Female given name
1. Eri
えるな 【彗流那】
Female given name
1. Eruna