Jisho

×

Names — 33 found

いつのみや 【宇都宮】
Family or surname
1. Itsunomiya
うちのみや 【宇都宮】
Family or surname
1. Uchinomiya
うつのみや 【宇都宮】
Place, Family or surname
1. Utsunomiya
うつみや 【宇都宮】
Family or surname
1. Utsumiya
うとみや 【宇都宮】
Family or surname
1. Utomiya
ゆつのみや 【宇都宮】
Family or surname
1. Yutsunomiya
うつのみやゴルフじょう 【宇都宮ゴルフ場】
Place
1. Utsunomiya golf links
うつのみやさぶろう 【宇都宮三郎】
Full name
1. Utsunomiya Saburou (1834.11.15-1902.7.23)
うつのみやせんたろう 【宇都宮仙太郎】
Full name
1. Utsunomiya Sentarou (1866.5.28-1940.3.1)
うつのみやけんじ 【宇都宮健児】
Full name
1. Utsunomiya Kenji (1946.12-)
うつのみやきんつな 【宇都宮公綱】
Full name
1. Utsunomiya Kintsuna
うつのみやこくさいゴルフ 【宇都宮国際ゴルフ場】
Place
1. Utsunomiyakokusaigorufu
うつのみやこくさいゴルフじょう 【宇都宮国際ゴルフ場】
Place
1. Utsunomiyakokusai golf links
うつのみやだいがくこうがくぶ 【宇都宮大学工学部】
Place
1. Utsunomiyadaigakukougakubu
うつのみやだいがくふぞくのうじょう 【宇都宮大学附属農場】
Place
1. Utsunomiyadaigakufuzokunoujou
うつのみやし 【宇都宮市】
Place
1. Utsunomiya (city)
Wikipedia definition
2. Utsunomiya, TochigiUtsunomiya, Tochigi is the capital and most populous city... Read more
うつのみやししんりんこうえん 【宇都宮市森林公園】
Place
1. Utsunomiyashishinrin Park
うつのみやひろつな 【宇都宮廣綱】
Full name
1. Utsunomiya Hirotsuna
うつのみやとくま 【宇都宮徳馬】
Full name
1. Utsunomiya Tokuma (1906.9-2000.7)
うつのみやただつな 【宇都宮忠綱】
Full name
1. Utsunomiya Tadatsuna
More Names >