Jisho

×

Names — 199 found

おく 【奧】
Family or surname
1. Oku
おくあ 【奧阿】
Family or surname
1. Okua
おくあい 【奧愛】
Family or surname
1. Okuai
おくあき 【奧秋】
Family or surname
1. Okuaki
おくあん 【奧庵】
Family or surname
1. Okuan
おくい 【奧井】
Family or surname
1. Okui
おくい 【奧居】
Family or surname
1. Okui
おくいえ 【奧家】
Family or surname
1. Okuie
おくいけ 【奧池】
Family or surname
1. Okuike
おくいし 【奧石】
Family or surname
1. Okuishi
おくいずみ 【奧泉】
Family or surname
1. Okuizumi
おくいた 【奧板】
Family or surname
1. Okuita
おくいで 【奧出】
Family or surname
1. Okuide
おくうえ 【奧上】
Family or surname
1. Okuue
おくうし 【奧丑】
Family or surname
1. Okuushi
おくうち 【奧内】
Family or surname
1. Okuuchi
おくうら 【奧浦】
Family or surname
1. Okuura
おくえ 【奧江】
Family or surname
1. Okue
おくえだ 【奧枝】
Family or surname
1. Okueda
おくえん 【奧薗】
Family or surname
1. Okuen
More Names >