Jisho

×

Sentences — 2 found

 • 83825
  • もの
  • しかくてき視覚的に
  • おぼ覚える
  • きかん器官
  • ししょう視床
  • かぶ下部
  • した
  • ある
  The sight memory organ is below the hypothalamus. Tatoeba
  Details ▸
 • 165378
  • わたし私たち
  • ないぞう内臓
  • きかん器官
  • しら調べる
  • ために
  • カエル
  • かいぼう解剖
  • した
  We dissected a frog to examine its internal organs. Tatoeba
  Details ▸