Jisho

×

Sentences — 3 found

 • 83825
  • もの
  • しかくてき視覚的に
  • おぼ覚える
  • きかん器官
  • ししょう視床
  • かぶ下部
  • した
  • ある
  The sight memory organ is below the hypothalamus. Tatoeba
  Details ▸
 • 182775
  • きゃくちゅう脚注
  • とは
  • ページ
  • かぶ下部
  • ちゅう
  • いう
  Footnotes are notes at the foot of a page. Tatoeba
  Details ▸
 • 78863
  • ようし用紙
  • かぶ下部
  • なまえ名前
  • 書き
  • なさい
  Write your name at the bottom of the paper. Tatoeba
  Details ▸