Jisho

×

Sentences — 8 found

 • 86712
  • かのじょ彼女
  • ぼく
  • おないどし同い年
  She and I are of an age. Tatoeba
  Details ▸
 • 96463
  • かれ彼ら
  • おないどし同い年
  They are the same age. Tatoeba
  Details ▸
 • 97646
  • かれ彼ら
  • みな
  • おないどし同い年
  • です
  They are all of an age. Tatoeba
  Details ▸
 • 105706
  • かれ
  • わたし私の
  • ちち
  • おないどし同い年
  • です
  He is as old as my father. Tatoeba
  Details ▸
 • 106257
  • かれ
  • わたし
  • おないどし同い年
  • です
  He's a contemporary of mine. Tatoeba
  Details ▸
 • 178737
  • きみ
  • ぼく
  • とは
  • おないどし同い年
  You and I are the same age. Tatoeba
  Details ▸
 • 215292
   ジョン
  • わたし
  • おないどし同い年
  • です
  John is as old as I. Tatoeba
  Details ▸
 • 215478
   ジョン
  • ベス
  • おないどし同い年
  John and Beth are of an age. Tatoeba
  Details ▸