Jisho

×

Names — 6 found

いかずち 【雷】
Family or surname
1. Ikazuchi
いかずちうら 【雷浦】
Place
1. Ikazuchiura
いかずちがわ 【雷川】
Place
1. Ikazuchigawa
いかずちとうげ 【雷峠】
Unclassified name
1. Ikazuchitouge
いかずちともじろう 【雷智次郎】
Full name
1. Ikazuchi Tomojirou
いかずちやま 【雷山】
Unclassified name
1. Ikazuchiyama