Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
chuang1
Korean:
chang

Spanish

Portuguese

French

25635 Morohashi
2-3-13 SKIP code
1-49-66 JIS X 0212-1990 kuten code
1-89-54 JIS X 0213-2000 kuten code
7abb Unicode hex code