Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
yong1

Spanish

Portuguese

French

19865 Morohashi
1-4-9 SKIP code
1-42-49 JIS X 0212-1990 kuten code
724e Unicode hex code