Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
xin1

Spanish

Portuguese

French

10818 Morohashi
1-3-8 SKIP code
1-30-16 JIS X 0212-1990 kuten code
60de Unicode hex code