Jisho

×

Names — 21 found

しの 【志乃】
Female given name, Family or surname
1. Shino
ゆきの 【志乃】
Female given name
1. Yukino
しのぶ 【志乃ぶ】
Female given name
1. Shinobu
しのぶ 【志乃信】
Female given name
1. Shinobu
しのはらよしこ 【志乃原良子】
Full name
1. Shinohara Yoshiko (1951.9.10-)
しのぶ 【志乃夫】
Given name, gender not specified
1. Shinobu
しのぶ 【志乃婦】
Female given name
1. Shinobu
しのこ 【志乃子】
Female given name
1. Shinoko
しのぶ 【志乃富】
Female given name
1. Shinobu
しのぶ 【志乃寿】
Female given name
1. Shinobu
しのぶ 【志乃布】
Female given name
1. Shinobu
しのぶ 【志乃文】
Female given name
1. Shinobu
しのぶ 【志乃武】
Unclassified name
1. Shinobu
しのぶ 【志乃歩】
Unclassified name
1. Shinobu
しのみ 【志乃水】
Female given name
1. Shinomi
しのえ 【志乃江】
Female given name
1. Shinoe
しのぶ 【志乃生】
Female given name
1. Shinobu
しのみ 【志乃美】
Unclassified name
1. Shinomi
しのぶ 【志乃舞】
Female given name
1. Shinobu
しのぶ 【志乃芙】
Female given name
1. Shinobu
More Names >