Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
wang1, you2

Spanish

Portuguese

French

7540 Morohashi
2-2-2 SKIP code
1-26-77 JIS X 0212-1990 kuten code
1-47-61 JIS X 0213-2000 kuten code
5c23 Unicode hex code