Jisho

×

Sentences — 3 found

 • 122375
  • にほんかい日本海
  • にほん日本
  • アジア
  • たいりく大陸
  • へだて隔てている
  The Japan Sea separates Japan from the Asian Continent. Tatoeba
  Details ▸
 • 191008
  • いじゅうしゃ移住者
  • たいりく大陸
  • から
  • にほんかい日本海
  • わた渡って
  • きた
  Migrants from the continent crossed the Japan sea. Tatoeba
  Details ▸
 • 208493
  • その
  • かわ
  • にほんかい日本海
  • ながれ流れている
  The river flows into the Sea of Japan. Tatoeba
  Details ▸