Jisho

×

Names — 95 found

ぜんこ 【前古】
Family or surname
1. Zenko
ぜんこ 【善子】
Female given name
1. Zenko
ぜんこ 【然子】
Female given name
1. Zenko
ぜんこう 【前光】
Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【善興】
Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【善光】
Place, Family or surname, Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【善厚】
Unclassified name
1. Zenkou
ぜんこう 【善好】
Unclassified name
1. Zenkou
ぜんこう 【善幸】
Family or surname, Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【善弘】
Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【善行】
Family or surname, Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【善高】
Unclassified name
1. Zenkou
ぜんこう 【全交】
Unclassified name
1. Zenkou
ぜんこう 【全光】
Unclassified name
1. Zenkou
ぜんこう 【全功】
Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【全孝】
Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【全宏】
Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【全幸】
Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【全康】
Given name, gender not specified
1. Zenkou
ぜんこう 【全弘】
Given name, gender not specified
1. Zenkou
More Names >